گزارش آقای مهدی شمس از جلسه کم رونق گفتگو و ملاقات با کاندیدا های شورای شهر که از طرف هیات مدیره کنگره برگزار شد

گزارش جلسه گفتگو و ملاقات با کاندیدا های شورای شهر

لطفن تصحیح و تکمیل کنید

1- از جلسه که خارج میشدم با خودم میگفتم که آیا این منم که منفی میبینم یا اینکه فعالیت های منفی این کامیونیتی است که من را به این حال درآورده است.

2- از پانزده کاندیدا شش نفر از آنها دراین جلسه حضور داشتند: رامین فرجی، سمن طبسی نژاد، علی نوروزی، آریا علوی، نیما شاهی، و رضا خوشدل.

3- چهار نفر از آنها، آریا، سمن، رامین و علی، فلایرز هائی را همراه داشتند که در اختیار حضار قرار دادند.

4- جلسه با ده دقیقه تاخیر آغاز و تا ساعت 4:45 ادامه داشت، که بعد از آن حضار با کاندیدا ها تک به تک گفتگو پرداختند.

5- حدود چهل نفر در مجموع در سالن حضور داشتند.

6- از اعضای هییت مدیره بیژن احمدی، پویان طبسی نژاد، بابک امین تفرشی، و یونس زنگی آبادی که در دقیقه 90 حاضر شد در جلسه بودند.

7- خانم احمدی، مهدی صمدیان، تقی عبدالحسینی، حسن گلسفیدی، قاسم زاهدی و آیدین مختاری، ناصر پولی ممقانی و سوسن ولایت افرادی بودند که در جلسه میشناختم.

8- اینبار ناصر به همراه هفت پرچم پوش دیگر به جلسه آمد که با ورودشان پویان به سکوریتی مراجعه میکند که بعد از گفتگوی کوتاهی با بیژن سکوریتی بدون مداخله میرود.

9- ناصر طبق معمول مسائل سیاسی ایران را مطرح میکند که با مخالفت بیژن روبرو شده ولی کاندیدا ها به موضوعات مطرحه ایشان پاسخ میدهند.

10- سه نفر از کاندیدا ها، نیما شاهی، سمن طبسی نژاد، و آریا علوی نه تنها با فارسی صحبت کردن مشکل داشتند بلکه سئوالات به فارسی را هم خوب متوجه نمیشدند.

11- پرسش سئوالات به سی ثانیه و پاسخ ها به یکدقیقه محدود شده بود که کم و بیش رعایت شدند. ناصرپولی ممقانی و مهدی شمس به کوتاه بودن زمان پرسش سئوال اعتراض نمودند.

12- رامین فرجی از بقیه کاندیدا ها حرفه ائی تر عمل کرد، هر بار که سخن میگفت اسم خود را تکرار میکرد، محکم، شمرده و به زبان فارسی سخن میگفت، اهمیت حمایت ایرانیان از کاندیدا ها و منافع داشتن مشاورین ایرانی در شهرداری را مطرح کرد.

13- مابقی انگاری برایشان اصلن فرقی نمیکرد که در یک جلسه ایرانی و یا غیر ایرانی میباشند. به همان کلی گوئی های همیشگی که همه کاندیدا ها آنرا تکرار میکنند پرداختند.

14- مشخص بود که کنگره برای رفع مسئولیت و فرمایشی این گردهمائی را برگزار میکند، همانچیزی که اعضاء و افراد کامیونیتی نیز به آن پی برده اند. از همین رو استقبال کاندیدا ها و افراد در چنین سطح پائینی بود.

15- جز سمن و رامین که با حضورش در کمیته انتخابات اخیر کنگره تا اندازه ائی برای حداقل من شناخته شده بودند، مابقی افراد را برای اولین بار در گردهمائی های کامیونیتی میدیدم. هییت مدیره به خودش این زحمت را هم نداد که اسامی آنها را در مقابلشان روی میز بگذارد که بدانیم که کیست که سخن میگوید.

16- خوشبختانه این گردهمائی بصورت زنده توسط کنگره پخش گردید و امکان دستیابی به محتویات آن برای همه است. البته از فیلمبرداری دیگران نیز ممانعتی به عمل نیامد.

17- بخش آخر که به سئوال ناصر پولی ممقانی و جواب کاندیدا ها مربوط میشد و به مدت ده دقیقه بطول کشید در پخش زنده دیده و شنیده نشد. البته این بخش بصورت زنده در صفحه فیسبوکی سوسن ولایت پخش شده است.

به مطالب حاشیه ائی و تحلیلی در کامنت ها خواهم پرداخت.