حضور کمپین “کنگره برای همه” مقابل پارلمان آنتاریو در مراسم سالانه شب بیداری در حمایت از کارگران صدمه دیده: پنجشنبه ۳۱ می از ساعت ۷ عصر و راه پیمایی جمعه یکم ژوئن ساعت ۱۱ صبح