آغاز راه تغییر مسیر کنگره: دعوت به جلسه تاون هال روزچهارشنبه ۱۶ می

دوستان عزیز، همراهان ایرانی کانادایی و اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

امروز در تاریخ کنگره ایرانیان کانادا به نقطه عطفی رسیده ایم، بطوری که روح تازه ای در اراده ما برای استقرار نمایندگی جامعه قوی و متکثر ایرانیان کانادا از طریق کنگره دمیده شده است. در طول هفته های گذشته منتهی به انتخابات کنگره به یک دوراهی اخلاقی‌ بزرگ رسیدیم. انتخاب امروز ما، انتخاب بین عقاید تعصب آمیز با بی‌ اعتنایی تمام به مباحثه، دگراندیشی و احترام به همشهریان از یک سو، و دیدگاهی وحدت بخش از سوی دیگر است که مشوق دگراندیشی و گفتگو است و گوناگونی را با آغوش باز پذیرا می‌‌شود. کاندیداتوری ما در انتخابات گذشته و مبارزه و تلاش ما برای احیای شفافیت و مقابله با تمامیت خواهی در نهادی عضو بنیاد که متکی بر تکثر و فراگیری است ما را به نقطه ای حساس رسانده که آینده جامعه ایرانی کانادایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد

کارزار انتخاباتی ما کمک شایانی به مشخص شدن خطوط تمایز بین دو جریان فکری موجود کرد که بر سر «دفاع از حقوق جامعه» ایرانیان کانادایی اختلاف نظر دارند. به باور ما آنچه که بنیان یک سازمان موفق برای دفاع از حقوق جامعه را تشکیل میدهد پایبندی به آرمان های زیر است

  • گرد آوردن جامعه ایرانیان کانادا حول نیازها و خواستهای مشترک
  • ایجاد وفاق در جامعه از طریق مباحثه و گفتگو
  • تلاش در جلب اعتماد افراد جامعه از هر طیف سیاسی یا طبقه اجتماعی
  • ایجاد مکانیزمی که کنگره بتواند انعکاس دهنده تمام و کمال گوناگونی در جامعه ایرانیان کانادا باشد 
  • فراهم کردن بستری که در آن توان جمعی ما از مجموع توان‌های تک تک ما بیشتر است
  • پایبندی به اصول خلاقی در جلب آرا و کسب اعتماد اعضاء

به باور ما، موضوع پراهمیت در کنگره، چگونگی پیشبرد کار‌ها است. ایجاد کنگره ای مستحکم برای پیگیری مطالبات ایرانیان کانادا بدون اعتمادسازی، شفافیت، فراگیری و گوناگونی میسر نخواهد شد، که همه اینها فقط با تکیه بر ارزش های دموکراتیک دست یافتنی هستند. بدون این ارزش ها، صرفنظر از اینکه چه قصدی داریم، عملکرد ما از وجاهت قانونی و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود

انتخابات اخیر هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا شکاف میان دو دیدگاه کاملا متفاوت در خصوص دفاع از حقوق شهروندی را بیش از پیش نمایان کرد. دیدگاه ما با تکیه بر اساسنامه کنگره بر پیگیری نیاز‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ ایرانیان کانادا با روشی‌ غیر جانبدارانه، غیر انتفاعی و غیر مذهبی‌ تاکید دارد. از نگاه ما هیات مدیره ی کنگره در جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی و یا تشخیص منافع اعضای این جامعه نیست. در نگاه ما، اعضای هیأت مدیره کنشگران حزبی نیستند که دیدگاه خود را به اعضای کنگره تحمیل کنند و برنامه حزبی خود را پیش ببرند. هیات مدیره ی مورد نظر ما منعکس کننده ی نظر همه اعضای خود و گوناگونی دیدگاه های اعضای جامعه ی ایرانیان کانادا است. آنچه این هیات مدیره موظف به انجام آن است انعکاس خواست ها ومطالبات همه ی گروه های این جامعه می باشد

شکاف عمیق میان نظرات ما و هیات مدیره ی فعلی کنگره هرگز به این روشنی نبوده است. ما معتقد به دیکتاتوری اکثریت نیستیم. ما معتقدیم کنگره ایرانیان کانادا، بدون هیچ تفکیکی بین موافق و مخالف، خیر و شر، اقلیت و اکثریت، باید همه ی طیف های اجتماع ایرانیان کانادا را نمایندگی کند. در این برهه خطیر تصمیم با شماست: آیا اجازه خواهید داد که یک گروه کوچک با تکیه بر آراء چند صد نفری خود داعیه ی نمایندگی یک جامعه متکثر چند صد هزار نفری را داشته باشد؟ و یا اینکه با حضور و مشارکت فعال خود کنگره ای را برای نمایندگی خود بر خواهید گزید که منعکس کننده آرای همه ایرانیان کانادا باشد؟

از شما می خواهیم تا با حمایت خود ما را در مسیر کنگره ای برای همه ی ایرانیان کانادا یاری کنید. این تازه آغاز راه تغییر مسیر کنگره است. منتظر خبر فعالیتهای آینده ما باشید. در اولین قدم، منتظر دیدار شما در روز چهارشنبه ۱۶ می از ساعت ۶:۳۰ تا ۹ عصر در سالن شماره ۳ ساختمان شهرداری نورث یورک هستیم تا ضمن پاسخگویی به سوالات شما، نقطه نظرات شما را در خصوص عملکردمان و راه پیش رو دریافت کنیم

با احترام

رضا سپهر اصفهانی، محبوب بلندی، شایان معین، مهردخت هادی

چهارم می ۲۰۱۸